sobota, 7 września 2013

Lectio divina na XXIII Niedzielę Zwykłą 08.09.2013r


                                      Prawda wyboru Jezusa


LECTIO -  CZYTAJ   
    

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

«A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: 
Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: 
"Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". 
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem»    
                                                                                                       (Łk 14, 25-33).
                                                                                                                                             
Komentarz

Bardzo mocno brzmią słowa dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus używa tak radykalnych określeń, by nam ukazać istotę prawdziwej miłości. Jeśli On jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym. On jest źródłem i fundamentem miłości do ojca, do matki, do żony, do dzieci. Dlatego stawia nam wymagania. Tylko miłość może być tak radykalna: nie zna kompromisów, nie wchodzi w układy, nie kryje się w półcieniach. Dlatego dzisiejszy świat odrzuca prawdziwą miłość. Coraz więcej z nas boi się radykalnych wyborów, odpowiedzialności i wierności aż do śmierci. Ale wtedy wszystko staje się grą pozorów: zwykłym tchórzostwem ubranym w modne poglądy pozornego humanizmu i degradującego "postępu".
Miłość nie uznaje kompromisów. Wszystko albo nic. Miłość Pana Jezusa jest absolutna. Dał nam wszystko, dał nam siebie. Albo w całości przyjmuje tę miłość i całym sercem na nią odpowiadam, albo całkowicie ją odrzucam, nawet, jeśli stwarzam pozory. Człowiek wierzący to ten, który jest "zakochany w miłości", żyje miłością i zaraża innych miłością.
Fundamentem miłości jest prawda. Najpierw jest prawda o Bogu, który nas tak umiłował, że dał nam swojego Syna. W Niego wierząc, Jemu ufając, osiągniemy życie wieczne. Podążamy do zbawienia wąską droga miłości, która nie zna kompromisów.
                                                               [komentarz. ks. Piotr Brząkalik Radio eM ]MEDITATIO -   ROZWAŻAJ  


Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 
Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Pan Jezus określa jasne wymagania wobec tych, którzy decydują się pójść za Nim, którzy pragną być jego prawdziwymi uczniami. Dlatego pragnie, aby każdy, kto zdecyduje się na tę drogę, wpierw dobrze przemyślał swoją decyzję, czy jest gotowy na przyjęcie tych wymagań? Pan Jezus odwołuje się do przykładów zaczerpniętych z życia, do przykładu budowniczego wieży i króla, udającego się na wojnę z drugim królem. Jeden i drugi nim podejmą konkretne działania, czyli rozpoczną budowę czy bitwę, wpierw winni określić swoje możliwości budowlane czy militarne. Pierwszy powinien dobrze oszacować koszt budowy i sprawdzić czy posiada odpowiednie środki na jej sfinansowanie. Jeżeli nie, powinien poniechać budowy lub uzupełnić brakujące środki, aby nie narażać się na drwiny otoczenia w razie niepowodzenia związane z budową. Także i król, który staje ze swoją armią naprzeciw przeciwnika dwukrotnie silniejszego, powinien dobrze się zastanowić, czy ma choć minimalne szanse na zwycięstwo? Czy nie korzystniej jest wysłać posłów i prosić o warunki pokoju? 
Tak i ten, kto pragnie pójść za Panem, być jego uczniem na 100%, a jednocześnie coś pozostawić dla siebie, ten lepiej nich tego nie czyni.
Pragnę być uczniem Pana na 100%? Dla Niego zostawić wszystko?
Idąc za Jezusem mojego bagażu nie powinna obciążać najdrobniejsza zbędna rzecz, krępować żadna toksyczna, niezdrowa relacja, zakłócać żaden mój pomysł na życie.
To wszystko mogłoby mnie spowalniać w drodze za Panem. Coraz bardziej zostawałbym z tyłu, a w pewnym momencie mógłbym zaniechać kroczenia za Jezusem.
W drodze za Panem nie mogę zachować się jak nieroztropny budowniczy czy zbyt pewny siebie i swej potęgi król.
To grozi porażką, klęską, dostaniem się na szydercze języki czy do niewoli tego, co połowiczne, nie do końca prawdziwe, letnie, byle jakie.
Wyrzec się, to postawić w swoim życiu Jezusa na pierwszym miejscu i uczynić wszystko, aby nic i nikt tego miejsca Mu nie odebrał, także ja sam.
W zawodach, którym na imię moje życie Jezus na drugim miejscu, a ja na pierwszym, oznacza moją przegraną.

Pomodlę się za wszystkich kroczących za Panem o dar wytrwałości i pełnej wolności serca.
  
  


 
  
ORATIO -  MÓDL SIĘ   Teraz ty mów do Boga.

Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, 
które rodzi w tobie słowo.
Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio".
Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu.
Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca.
Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.
Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!...

                                                                   (Ps 90, 12-13)

 
 CONTEMPLATIO - ACTIO - ŻYJ SŁOWEMTrwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. 
Trwaj przy Bogu.
Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu.
Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa.
Powtarzaj w różnych porach dnia:

                     Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką                                                       opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
                                                       Centrum Formacji Duchowej
                                                       Salwatorianie - Kraków
                                                                     http://www.cfd.sds.pl/?d=more,957,131
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza