niedziela, 14 października 2012

Błogosławionego Roku Wiary

Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien na nowo odkryć treść wiary,
którą wyznaje, celebruje, przeżywa i przemadla,  i zastanowić się nad samym aktem wiary.

Benedykt XVI List Porta Fidei 9

Wiara jest decyzją o tym, że jest się z Panem, żyje się z Nim. To «bycie z Nim» prowadzi do zrozumienia powodów, dla których się wierzy.

Benedykt XVI List Porta Fidei 10

Wiara bowiem rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości
i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości.

Benedykt XVI List Porta Fidei 7


Wiara bez miłości nie przynosi owocu,
a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie zagrożonym przez zwątpienie.
Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, jedna pozwala bowiem drugiej się urzeczywistniać.
Benedykt XVI List Porta Fidei 14

Magda Zawadzka
wtorek, 25 września 2012

Wykład ks. Jana Chrzanowskiego

Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.
[Psalmy 33:4 ]

Słowo Boże jest prawe, choć nie zawsze rozumiemy jego treść i niektóre
fragmenty rodzą trudne pytania. Jeśli czytając Biblię masz jakieś wątpliwości, przede wszystkim bądź cierpliwy i wytrwały, unikając wyciągania pochopnych wniosków. Módl się do Boga o właściwe zrozumienie, a Duch Święty cię oświeci. Korzystaj też z dorobku dobrych, chrześcijańskich, wykładowców Pisma Świętego.
13 września 2012 na Mszy św.

O światło Ducha Świętego dla wszystkich czytających Pismo Święte
gościliśmy wielkiego miłośnika Biblii

Ks. Jana Chrzanowskiego,


Ks. Jan Chrzanowski
po Mszy św. wygłosił wykład Biblijny
Było nas dużo - Duch Święty sprawi - że następnym razem będzie jeszcze więcej


Najmłodszy uczestnik wykładu Biblijnego, można było go podziwiać …

podziękowanie za wykład i oczywiście kwiaty…..


Na zakończenie najmłodszemu i bardzo cierpliwemu słuchaczowi
ks. Proboszcz Witold Parecki wręczył Biblię dla dzieci.
wspólne zdjęcie – szkoda , że nie wszystkich…..Krąg Biblijny
redakcja i opracowanie: Helena Czekalska
sobota, 8 września 2012

Niezauważane piękno
...Głosimy , jak zostało napisane: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć , jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha (1 Kor 2.9-10)

Rodzice posłali młodego chłopca na Florydę, by spędził tam zimę. Floryda nie przypadła jednak chłopcu do gustu. Po powrocie poznał botanika który rozbudził w nim zainteresowanie światem roślin, szczególnie zaś hodowlą orchidei. Pewnego dnia, oglądając orchidee w szklarni, botanik zawołał entuzjastycznie:

- Powinieneś zobaczyć je na Florydzie, tam mają znacznie lepsze warunki do
życia. Jednak i te są bardzo interesujące.

- Byłem na Florydzie, ale nie widziałem tam żadnych orchidei - odparł
zdumiony chłopiec

- Być może ich nie szukałeś. – odparł jego przyjaciel botanik.


Podobnie bywa z Biblią.

Człowiek nie dostrzega w niej żadnego piękna,

dopóki Duch Świętynie otworzy mu oczu i nie zacznie go nauczać.W każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18:30 jest odprawiana

Msza Święta o Światło Ducha Świętego dla czytających
Pismo Święte”


przyjdź , daj szansę

PANU BOGU

aby mógł do Ciebie przemówić

*******************************************************ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ

w czwartek 13. września

po Mszy św. wykład biblijny wygłosi

ks. Jan Chrzanowski

proboszcz parafii p.w. Św.brata Alberta Chmielowskiego w Wojnowicach 
******************************************

wtorek, 3 lipca 2012

WAKACJE Z BIBLIĄ...Na początek wakacji polecamy słowa Ojca Świętego Benedykta XVI o Biblii

Benedykt XVI - Na wakacje zabierzcie z sobą Biblię
                                 Audiencja generalna 3 sierpnia 2011 — Castel Gandolfo 
Treść przemówienia na stronie:  opoka.org.pl                   Miłej lektury i udanych wakacji :)piątek, 29 czerwca 2012

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁAGrecka ikona z XIIIw. przedstawiająca Apostołów Piotra i Pawła,
znajduje sie w Bazylice sw. Piotra na Watykanie


(Mt 16,13-19)
"Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".


polecamy do lektury:
- Święci Apostołowie Piotr i Paweł
- czytania na Uroczystość
- Benedykt XVI przewodniczył uroczystościom ku czi Św. Piotra i Pawła
wtorek, 12 czerwca 2012

Zakończenie kursów formacji biblijnej w Dziele Biblijnym


        

W ubiegłą sobotę (tj. 02 czerwca 2012r.) miało miejsce zakończenie tegorocznych kursów Formacji Biblijnej - podstawowego i pogłębionego oraz studium biblijno-patrystycznego. Nastąpiło również rozdanie zaświadczeń informujących o ukończeniu kursu.        Podczas naszego sobotniego spotkania uczestniczyliśmy także we wspólnej dziękczynnej Mszy Świętej koncelebrowanej w intencji naszych rodzin i nas samych. Mszy św. przewodniczył biskup Zdzisław Fortuniak.
We Mszy Świętej koncelebrowanej oprócz księży wykładowców uczestniczył Proboszcz naszej Parafii ks. kan. Witold Parecki , za co byliśmy Mu bardzo wdzięczni.

Pod koniec Mszy Świętej nastąpiło uroczyste przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Dzieła Biblijnego. Ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak wręczył każdej nowo przyjętej osobie książeczkę członkowską.     
Przystąpiło 16 osób  w tym 2 panie z naszej Parafii - uczestniczki Kręgu Biblijnego; są to;
- Magdalena Kos       


Teresa Pakuła
W latach wcześniejszych członkami Stowarzyszenia Dzieła Biblijnego zostały;       

-  2010 roku  Bogumiła Szlachetka 


-  2008 roku  Helena Czekalska 


Jako dowód naszej wdzięczności ks. Proboszcz otrzymał  róże

Na zakończenie ostatniego spotkania w ramach Formacji Biblijnej udaliśmy się z Księdzem biskupem , moderatorem Dz, B.,wykładowcami  no i z naszym Proboszczem na poczęstunek, gdzie mogliśmy porozmawiać i w miłej atmosferze spędzić ostatnie - wspólne w tym roku akademickim - chwile.
 Kursanci podkreślali, że trzy lata to zbyt krótki okres na dogłębne poznanie Słowa Bożego. By w pełni je zrozumieć potrzeba całego życia. „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch  unosi się ku kontemplacji prawdy” – dlatego tak ważne jest poznawanie Słowa Bożego przez naukę, ale i zarazem podczas wspólnych celebracji i liturgii. Rozum poznaje słowo powoli i stopniowo. Głębiej natomiast poznaje się sercem, przez „praktykowanie Słowa”.  Życie Słowem na co dzień to zaproszenie wysłane do nas przez Boga. Oczywiste jest, że nikt z nas nie stanie się biblistą, w ścisłym tego słowa znaczeniu, po przebyciu kursu formacji biblijnej, lecz nie to jest celem tych  spotkań. Kursy mają otworzyć nasze serca, mają nas przede wszystkim rozkochać w Słowie i nauczyć „praktykować” Słowo, i to się tu dzieje...

Dlatego wszystkim tym, którzy staną przed możliwością odbycia któregoś  z Kursów Formacji Biblijnej serdecznie je polecam. Na pewno warto uczyć się jak „praktykować” Słowo!

Ani miłości do Boga i bliźnich, ani Słowa Bożego nie można poznać teoretycznie, trzeba i kochać i żyć Słowem. To jedyna droga. Trzeba poznać je swoim sercem, trzeba je po prostu przeżywać w codzienności.


Zapraszamy do galerii zdjęć


wtorek, 5 czerwca 2012

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)


  


Ewangelia według św. Marka

"W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej". (Mk 14,12-16.22-26)Aby lepiej się przygotować duchowo do przeżywania Uroczyśtości polecamy:


    

 

               "Zmartwychwstały Chrystus idzie pośród nas" niedziela, 27 maja 2012

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO


Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy zgości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

                   Obmyj co nieświęte,
                   Oschłym wlej zachętę,
                   Ulecz serca ranę.

                   Nagnij, co jest harde,
                   Rozgrzej serca twarde,
                   Prowadź zabłąkane.

                   Daj Twoim wierzącym,
                   W Tobie ufającym,
                   Siedmiorakie dary.

                   Daj zasługę męstwa,
                   Daj wieniec zwycięstwa,
                   Daj szczęście bez miary.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

CZYTANIA:
Dz 2,1-11;   Ps 104,1.24.29-31.34;   1 Kor 12,3b-7.12-13;     J 20,19-23


czwartek, 17 maja 2012

VERBA SACRA - Księga Przysłów


W niedzielę 20 maja odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu 128 - a prezentacja Verba Sacra. Usłyszymy Księgę Przysłów w interpretacji popularnej aktorki Ewy Ziętek. Komentarz i wybór fragmentów - ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprawa muzyczna – fragmenty oratorium J. F. Haendla „Salomon”. Wystąpią: Magdalena Nowacka /sopran/, Tomasz Raczkiewicz /kontratenor/, Maria Banaszkiewicz – Bryła / klawesyn/, Mariusz Dziedziniewicz /obój/.

Początek godz. 17:00

wstęp wolny

zobacz więcej: VERBA SACRA

poniedziałek, 14 maja 2012

NIEDZIELA BIBLIJNA w Parafii pw. Św. Aniołów StróżówNiedziela Biblijna w naszej Parafii

         To już czwarta Niedziela Biblijna w naszej Parafii :) Kolejny raz rozdaliśmy Pismo Święte tym, którzy znalezli w sobie odwage, by powiedzieć, że nie mają Biblii w domu i ochotę ją czytać.


Wspólna celebracja, liturgia Mszy Świętej, i oczywiście czytanie Biblii łączą naszą wspólnotę i pogłębiają więzi...Każdego roku wspólnie pochylamy się nad Biblią i pogłębiamy jej znajomość:

- I Niedziela Biblijna 2009r - wystawa różnych wydań Pisma Świętego,
                                         oraz komentarzy do Pisma Świętego
- II Niedziela Biblijna 2010r - wyświetlono filmy o tematyce biblijnej
- III Niedziela Biblijna 2011r – został wyświetlony film „Jak powstało Pismo Święte"
                                          ks. dr hab. Wojciech Pikor
- IV Niedziela Biblijna 2012r – Ziemska Ojczyzna Pana Jezusa 
                                        wystawa książek,   folderów, zdjęć, prezentacje
                                         i filmy o Ziemi Świętej

Juz zapraszamy na kolejną Niedzielę Biblijną. Planujemy wykład w salce na temat „Roślin biblijnych”, a w tygodniu Biblijnym: Mini-Maraton Biblijny – kolejna Ewangelia oraz omówienie „Lectio divina”...

Dziękujemy Wszystkim tym , którzy na swoich stronach internetowych dzielili się materiałami do wykorzystania na Niedzielę Biblijną

więcej na stronie Dzieła Biblijnego

CZYTANIA NA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO


Uroczystość Wniebowstąpienia Panskiego - 20 MAJA 2012

(Dz 1,1-11)
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

(Ps 47,2-3.6-9)
REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

(Ef 1,17-23)
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

(Mt 28,19.20)
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

(Mk 16,15-20)
I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.


środa, 4 kwietnia 2012

Lectio Divina200px-Lectio_Divina_.svg.png


Krąg Biblijny zaprasza wszystkich zainteresowanych Biblią.
Można tu znaleźć między innymi rozważania do niedzielnej Ewangelii metodą Lectio Divina.
O tym sposobie czytania Biblii mogliśmy się dowiedzieć
z wykładu ks. Adama Prozorowskiego,
który gościł w naszej Parafii 21 czerwca br.
Rozważania będą się ukazywać przed daną niedzielą
i są dobrym przygotowaniem do owocnego przeżycia liturgii
i lepszego zrozumienia Słowa Bożego.

niedziela, 1 kwietnia 2012

O nas
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. św. Hieronim
Zapraszamy
w każdą środę (z wyjątkiem pierwszej środy miesiąca i wakacji) po wieczornej Mszy św.
do salki na
Krąg Biblijny
Przez modlitwę, medytację i dyskusję uczymy się
rozumieć i przyjmować Słowo Boże.

Weź ze sobą Pismo Święte
i przyjdź na spotkanie
Daj szansę PANU BOGU,
by mógł do Ciebie przemówić