sobota, 26 grudnia 2015

BOŻE NARODZENIEBoże Narodzenie 25.12.2015 roku
Kiedy klękniemy przed żłobem, w którym złożony został Boży Syn, nie zapominajmy o wcześniejszym dramacie Niepokalanej Matki i Świętego Józefa. Gdy przybyli do Betlejem – domy i mieszkania zamknęły się przed Nimi.             Nie było miejsca nawet w gospodzie, ponieważ nie było go w ludzkich sercach. Świętemu Józefowi pokazano stajnię – miejsce przeznaczone dla zwierząt. Co czuł w sercu ten Boży Mąż, który usłyszał „tam jest miejsce dla twojej rodziny z gestem wskazującym na stajnię?” Co czuło by Twoje serce, kiedy usłyszałbyś takie słowa? Gdybyś swoją ukochaną w błogosławionym stanie miał zaprowadzić nie do domu, szpitala, ale do stajni – miejsca do zwierząt? Czy człowiek powinien rodzić się w miejscu dla zwierząt, na barłogu? Stwórca jednak potrafi zadziwić ludzkość posługą Świętego Józefa. Nie wiemy, co czuło Jego serce, nie powiedział nam tego na kartach Ewangelii. Bez słowa pokazał nam tylko, że pokornie wszedł do tej stajni i swoimi rękami przygotował ją na mieszkanie dla Niepokalanej Matki i Jej Bożego Syna. Jakie musi być Jego serce i jakie ręce, które potrafiły to zrobić? Jeśli ktoś ma wątpliwości, co do fenomenu Świętej Rodziny, to niech spojrzy na Stajnię, która sercem i rękami Świętego Józefa i Niepokalanej Matki została uporządkowana i przerobiona na mieszkanie. Cud polega na tym, że Tę stajnię, przerobioną na mieszkanie Bóg nawiedził swoim narodzeniem i zamienił na Świątynię. Prośmy, więc Niepokalaną Matkę i świętego Józefa, aby pomogli nam uporządkować stajnie naszych serc i serc naszych bliskich, by mógł się w nich narodzić Boży Syn.