niedziela, 27 maja 2012

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO


Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy zgości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

                   Obmyj co nieświęte,
                   Oschłym wlej zachętę,
                   Ulecz serca ranę.

                   Nagnij, co jest harde,
                   Rozgrzej serca twarde,
                   Prowadź zabłąkane.

                   Daj Twoim wierzącym,
                   W Tobie ufającym,
                   Siedmiorakie dary.

                   Daj zasługę męstwa,
                   Daj wieniec zwycięstwa,
                   Daj szczęście bez miary.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

CZYTANIA:
Dz 2,1-11;   Ps 104,1.24.29-31.34;   1 Kor 12,3b-7.12-13;     J 20,19-23


czwartek, 17 maja 2012

VERBA SACRA - Księga Przysłów


W niedzielę 20 maja odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu 128 - a prezentacja Verba Sacra. Usłyszymy Księgę Przysłów w interpretacji popularnej aktorki Ewy Ziętek. Komentarz i wybór fragmentów - ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprawa muzyczna – fragmenty oratorium J. F. Haendla „Salomon”. Wystąpią: Magdalena Nowacka /sopran/, Tomasz Raczkiewicz /kontratenor/, Maria Banaszkiewicz – Bryła / klawesyn/, Mariusz Dziedziniewicz /obój/.

Początek godz. 17:00

wstęp wolny

zobacz więcej: VERBA SACRA

poniedziałek, 14 maja 2012

NIEDZIELA BIBLIJNA w Parafii pw. Św. Aniołów StróżówNiedziela Biblijna w naszej Parafii

         To już czwarta Niedziela Biblijna w naszej Parafii :) Kolejny raz rozdaliśmy Pismo Święte tym, którzy znalezli w sobie odwage, by powiedzieć, że nie mają Biblii w domu i ochotę ją czytać.


Wspólna celebracja, liturgia Mszy Świętej, i oczywiście czytanie Biblii łączą naszą wspólnotę i pogłębiają więzi...Każdego roku wspólnie pochylamy się nad Biblią i pogłębiamy jej znajomość:

- I Niedziela Biblijna 2009r - wystawa różnych wydań Pisma Świętego,
                                         oraz komentarzy do Pisma Świętego
- II Niedziela Biblijna 2010r - wyświetlono filmy o tematyce biblijnej
- III Niedziela Biblijna 2011r – został wyświetlony film „Jak powstało Pismo Święte"
                                          ks. dr hab. Wojciech Pikor
- IV Niedziela Biblijna 2012r – Ziemska Ojczyzna Pana Jezusa 
                                        wystawa książek,   folderów, zdjęć, prezentacje
                                         i filmy o Ziemi Świętej

Juz zapraszamy na kolejną Niedzielę Biblijną. Planujemy wykład w salce na temat „Roślin biblijnych”, a w tygodniu Biblijnym: Mini-Maraton Biblijny – kolejna Ewangelia oraz omówienie „Lectio divina”...

Dziękujemy Wszystkim tym , którzy na swoich stronach internetowych dzielili się materiałami do wykorzystania na Niedzielę Biblijną

więcej na stronie Dzieła Biblijnego

CZYTANIA NA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO


Uroczystość Wniebowstąpienia Panskiego - 20 MAJA 2012

(Dz 1,1-11)
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

(Ps 47,2-3.6-9)
REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

(Ef 1,17-23)
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

(Mt 28,19.20)
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

(Mk 16,15-20)
I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.