wtorek, 25 września 2012

Wykład ks. Jana Chrzanowskiego

Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.
[Psalmy 33:4 ]

Słowo Boże jest prawe, choć nie zawsze rozumiemy jego treść i niektóre
fragmenty rodzą trudne pytania. Jeśli czytając Biblię masz jakieś wątpliwości, przede wszystkim bądź cierpliwy i wytrwały, unikając wyciągania pochopnych wniosków. Módl się do Boga o właściwe zrozumienie, a Duch Święty cię oświeci. Korzystaj też z dorobku dobrych, chrześcijańskich, wykładowców Pisma Świętego.
13 września 2012 na Mszy św.

O światło Ducha Świętego dla wszystkich czytających Pismo Święte
gościliśmy wielkiego miłośnika Biblii

Ks. Jana Chrzanowskiego,


Ks. Jan Chrzanowski
po Mszy św. wygłosił wykład Biblijny
Było nas dużo - Duch Święty sprawi - że następnym razem będzie jeszcze więcej


Najmłodszy uczestnik wykładu Biblijnego, można było go podziwiać …

podziękowanie za wykład i oczywiście kwiaty…..


Na zakończenie najmłodszemu i bardzo cierpliwemu słuchaczowi
ks. Proboszcz Witold Parecki wręczył Biblię dla dzieci.
wspólne zdjęcie – szkoda , że nie wszystkich…..Krąg Biblijny
redakcja i opracowanie: Helena Czekalska
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza