niedziela, 2 czerwca 2013

ZAPROSZENIE


  


Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
św. Hieronim

Zapraszamy

w każdy czwartek po wieczornej Mszy św.
z wyjątkiem I czwartku m-ca
do salki na


Krąg BiblijnyPrzez modlitwę, medytację i dyskusję uczymy się
rozumieć i przyjmować Słowo Boże