piątek, 8 kwietnia 2016

VIII NIEDZIELA BIBLIJNA

III Niedziela Wielkanocna przeżywana jest jako
Niedziela Biblijna.
Celem tej już VIII Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego
jest zachęcanie do lektury Pisma Świętego.


W Niedzielę Biblijną  10.04.2016  o godz.  9:30
zostanie odprawiona   Msza św. w intencji :

1. O światło  Ducha Świętego dla wszystkich czytających Pismo Święte.

2.O Boże Błogosławieństwo dla księży biblistów;
    ks. prof. dr hab. Janusza Nawrota,  ks. mgr Adama Prozorowskiego,
    ks. mgr Jana Chrzanowskiego,  ks. dr hab. Dariusza Dogondke,
    ks. dr hab. Stanisława Haręzgę ,  ks. dr Tomasza Siudę, którzy w naszej   
    Parafii w latach ubiegłych głosili Słowo Boże z okazji Niedzieli Biblijnej.

          

Parafia pw. św. Aniołów Stróżów
os. Kosmonautów 120, 61-680 Poznań
P o d z i ę k o w a n i e 
                   Szacowni Księża wykładowcy;
                                 ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot
                                 ks. mgr Adam Prozorowski
                                 ks. mgr Jan Chrzanowski
                                 ks. dr hab. Dariusz Dogondke
                                 ks. dr hab. Stanisław Haręzga
                                 ks. dr Tomasz Siuda
         Z prawdziwą radością pragniemy podziękować za przyjęcie naszych zaproszeń i  trud przybycia do naszej Wspólnoty Parafialnej, 
z misją kształtowania naszej duchowości i kultury biblijnej poprzez, wartościowe i trafiające do naszych serc wykłady biblijne.
         Serdecznie dziękujemy za odprawione Msze św., za poświęcony nam cenny czas, przekazaną wiedzę, duchowe wsparcie, odpowiedzi na szereg nurtujących nas pytań, oraz za okazaną nam anielską cierpliwość i życzliwość.
         Zapewniamy, że przekazane nam dobro w postaci świadectwa i ofiarowanej wiedzy zaowocuje oczekiwanym efektem w rozwoju  apostolatu biblijnego w naszej wspólnocie parafialnej. 
Bóg zapłać za całokształt przekazanej wiedzy i wszelkie dary z serca płynące.

         Odwzajemniamy się modlitwą,  w tej intencji zostanie odprawiona Msza św.  10  kwietnia   2016r. o godz.  9.30.                          
                                                                                          http://www.aniol.org.pl
                                                       
                                               Z Bożym Błogosławieństwem   

                                               Ks. Kan. Witold Parecki - Proboszcz
    ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot

    ks. mgr Adam Prozorowski

    ks. mgr Jan Chrzanowski

    ks. dr hab. Dariusz Dogodke

    ks. dr hab. Stanisław Haręzga

    ks. dr Tomasz Siuda


W tym roku  zapraszamy  do  domowego Mini-Maratonu Biblijnego
  
Karteczki z Psalmami na poszczególne dni  są do zabrania z koszyczka w kruchcie kościoła i przy gazetce pod chórem. Po przeczytaniu  - karteczki prosimy podpisać i w kolejną   niedzielę  proszę przynieść do kościoła,
złożyć ją w koszyczku na stoliku  w kruchcie lub na stoliku przy gazetce .
Będzie to twój dar  w procesji z darami, które złożone  będą na ołtarzu, 
w dniu  19 kwietnia 2016r  godz.18:30

Po Mszy św. wykład biblijny wygłosi ks. dr Tomasz Siuda
Moderator Poznańskiego Dzieła Biblijnego

          

  Przeczytam Psalmy o Miłosierdziu Bożym
  zrobię krok w kierunku poznania Boga

  Każdego dnia czytaj przewidziany  Psalm
 
  niedziela            Psalm  46
  poniedziałek      Psalm  25  i  41
  wtorek              Psalm  42  i   43 
  środa                Psalm  51  i   57 
  czwartek           Psalm  92  i  103
  piątek               Psalm  119
  sobota              Psalm  136
wtorek, 5 kwietnia 2016

Za tydzień Niedziela Biblijna


Na mszę świętą 10.04.2016 o godzinie  9:30   prosimy przynieść 
Pismo Święte.
Wychodząc dzisiaj z kościoła, prosimy sięgnąć do koszyka i zabrać
karteczkę z wydrukowanymi miejscami czytań mszalnych  
na przyszłą niedzielę.
Prosimy te miejsca w Piśmie Świętych znaleźć i zaznaczyć.     Niedziela Biblijna  2016.04.10   godz. 9:30


    1. Czytanie z Dziejów Apostolskich     [Dz 5, 27b - 32. 40b - 41]

    2. Psalm  Responsoryjny          Ps 30  [ Ps 30, 2.4.5 -  6ab. 11-13b]             

    3. Apokalipsa  św. Jana                       [ Ap 5, 11 - 14 ]

    4. Ewangelia wg św. Jana                     [ J 21, 1 - 19 ]