wtorek, 5 kwietnia 2016

Za tydzień Niedziela Biblijna


Na mszę świętą 10.04.2016 o godzinie  9:30   prosimy przynieść 
Pismo Święte.
Wychodząc dzisiaj z kościoła, prosimy sięgnąć do koszyka i zabrać
karteczkę z wydrukowanymi miejscami czytań mszalnych  
na przyszłą niedzielę.
Prosimy te miejsca w Piśmie Świętych znaleźć i zaznaczyć.     Niedziela Biblijna  2016.04.10   godz. 9:30


    1. Czytanie z Dziejów Apostolskich     [Dz 5, 27b - 32. 40b - 41]

    2. Psalm  Responsoryjny          Ps 30  [ Ps 30, 2.4.5 -  6ab. 11-13b]             

    3. Apokalipsa  św. Jana                       [ Ap 5, 11 - 14 ]

    4. Ewangelia wg św. Jana                     [ J 21, 1 - 19 ]

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz