sobota, 26 marca 2016

W I E L K A N O CPan naprawdę Zmartwychwstał,
A l l e l u j a !Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał
za nas,
zatriumfował nad śmiercią,
lękiem i cierpieniem.

Niech Zwycięzca, Źródło Nowego Życia
króluje w naszych sercach,
niech będzie dla nas światłem,
mocą i nadzieją.

Niech radość płynąca z wiary,
że nasze życie dokonuje się w
Chrystusie Zmartwychwstałym,
przepełnia każdy dzień szczęściem,
miłością i pokojem.

Niech Zmartwychwstały Pan
obdarza nas wszelkimi łaskami
w drodze do naszego zmartwychwstania.

Radosnego Alleluja


                Znak  pustego  grobu

Dlaczego pusty grób Chrystusa jest tak ważny w opisach przeżyć poranka wielkanocnego? Jaką spełnił rolę w odkryciu zmartwychwstania Chrystusa?
Odkrycie pustego grobu Jezusa nie było przypadkowe.
Według relacji Ewangelii, nazajutrz po szabacie pobożne kobiety chciały dopełnić obowiązku wobec ciała ukrzyżowanego Chrystusa
(zwyczaj odwiedzania grobów zmarłych podczas 30-dniowej żałoby trwa u Żydów do dzisiaj, nad mogiłą odmawiają kadisz, na płycie zamiast kwiatów kładą małe kamyki).

Przyniesione wonności to znak miłości, przywiązania, pamięci. 
W ten sposób kobiety pragnęły wyrazić swoje uczucia wobec Mistrza, 
któremu tak wiele zawdzięczały. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz