piątek, 26 grudnia 2014

BOŻE NARODZENIE 2014

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla nas
SPOTKANIEM z BOGIEM.
który przyszedł na świat , aby nas zbawić.
Niech Święta Rodzina sprawi ,
by w  Naszych Rodzinach ,
w naszych sercach zagościły; radość i pokój
– ciepło i świętość Świętej Rodziny
piątek, 5 grudnia 2014

ADWENT 2014

Zaczyna się Adwent. 

  Co to właściwie znaczy?

"To czas radosnego oczekiwania"


Czym w ogóle jest Adwent?

Wbrew temu, co sądzi wiele osób, Adwent to nie pokuta.
 – To czas duchowego przygotowania i to czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Dość krótki – tylko trochę ponad trzy tygodnie, wyznaczony czterema niedzielami, które poprzedzają Święta. Słowo „Adwent” znaczy przyjście. 
Przyjście Jezusa Chrystusa. Tak, przychodzi już w Adwencie.

Jak to, a Boże Narodzenie?

Zwyczajnie – jak w życiu. Oczekujemy na nasz ślub i już myślą uczestniczymy w uroczystości. Planujemy miejsce, czas, ustalamy weselne menu, układamy listę gości. Jest w tym obecna radość spotkania, które jeszcze przed nami! Cieszy nas myśl o przyszłości – nie tylko myśl. W tej przyszłości już teraz aktywnie uczestniczymy.

Kiedy wprowadzono Adwent?

Początki praktykowania Adwentu sięgają IV wieku, a więc czasów, 
kiedy zaczęto obchodzić Boże Narodzenie. Był wtedy krótszy. 
Obecny, czterotygodniowy obchodzimy od wieku VI. 
Początkowo Adwent miał raczej charakter pokutny. 
Wygląda na to, że powstał przez analogię do Wielkiego Postu. 
Jak przez 40 dni przygotowujemy się do Wielkanocy – na wzór Jezusa, który pościł 40 dni na pustyni, tak Adwent daje nam szansę duchowego przygotowania się do Bożego Narodzenia.

Czy jest to coś bardzo ważnego - po co Adwent?

Przez Adwent przygotowujemy się do Bożego Narodzenia i przypominamy sobie aż o potrójnym przyjściu Pana Jezusa.

Trzy przyjścia?

Łatwiej wskazać dwa. Pierwsze to urodzenie kiedyś w Betlejem. Mesjasz już przyszedł, ale nas przy tym nie było. Jednak liturgia Adwentu pozwala nam uczestniczyć nawet w oczekiwaniu na Mesjasza, bo uobecnia dla każdego z nas wydarzenia sprzed 2000 lat. 
Drugie przyjście ma nastąpić na końcu czasów i do niego trzeba się solidnie przygotować.

Ale gdzie jest trzecie?

Jest i trzecie: przejście Jezusa pośród nas dziś. 
Adwent ma wyostrzyć naszą wrażliwość na Jezusa przychodzącego teraz. Przez Słowo Boże, przez wydarzenia i przez obecność drugiego człowieka.

Jaki jest okres trwania Adwentu?

Zgodnie z żydowską rachubą czasu uroczystości rozpoczynamy już wieczorem. 
Ta pierwsza modlitwa danego dnia, czyli właśnie modlitwa w poprzedzający go wieczór, to nieszpory. Uroczystości rozpoczynamy nimi, czyli niedzielę zaczynamy już w sobotę wieczór. 
Adwent rozpoczynamy więc w sobotę: pierwszymi nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu. Kończymy Adwent wtedy, gdy zaczynamy się modlić 24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia, pierwszymi nieszporami tej uroczystości.

Czy powinniśmy w trakcie Adwentu pościć w podobny sposób, co podczas Wielkiego Postu?

Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, a nie pokuty. 
Jednak w czasie przygotowań raczej się nie świętuje.                  
Radość Adwentu to spotkanie z Bogiem, odnalezienie sensu życia i sensu codziennych wysiłków, dzielenie się doświadczeniem wiary.

Czy każdy powinien go przestrzegać?

Każdy kto ceni sobie Boże Narodzenie będzie chciał  dobrze przygotować. 
Nie tylko choinkę, prezenty, posiłki i wszystko, co zewnętrzne. 
Trzeba przede wszystkim przygotować samego siebie. 
A podczas bezpośrednich przygotowań, kiedy z najbliższymi bywamy razem dłużej, niż kiedykolwiek, prawdziwym wyzwaniem staje się nie pokłócić przy okazji świąt. Tak ważne jest więc wyciszenie w Adwencie, przemyślenie, chwila na zatrzymanie w biegu codziennych spraw – może przez udział w rekolekcjach, poranne roraty któregoś dnia…

Czy spotka mnie jakaś kara za nieprzestrzeganie Adwentu?

Dlaczego o Adwencie myśleć jak o opresji? 
To wielka duchowa szansa, z której warto skorzystać.


Czyli mogę w czasie Adwentu imprezować? To w końcu okres Wigilii firmowych. Czy to grzech wybrać się na "jednego" z kolegami z pracy?

Od razu grzech?! Jasne, że lepiej, gdyby Wigilie firmowe i opłatki odbywały się w okresie bożonarodzeniowym. To byłoby wspólne świętowanie. I w wielu firmach tak się powoli dzieje. Jednak dobrze, gdy przed Świętami mamy okazję, aby złożyć sobie życzenia, podziękować, powiedzieć szczerze, jak bardzo nam na sobie zależy. 
Małe prezenty… któż ich nie lubi! Bo mówią przede wszystkim o pamięci i życzliwości. Nie raz brakuje okazji do powiedzenia sobie dobrego słowa, zwłaszcza w pracy. A jeśli „imprezować”, to z umiarem przygotowań, a nie samego święta.

A może jakieś wskazówki na Adwent?

Adwent to czuwanie, a czuwaniem jest całe nasze życia. 
Pan Jezus wielokrotnie wzywał do czuwania, jak choćby w przypowieści o pannach mądrych i nieroztropnych. Adwent zachęca, aby przyjrzeć się własnemu czuwaniu: nad językiem, nad tym czego słuchamy, co myślimy o sobie i o innych. 
Próbujmy o tym rozmawiać z Panem Bogiem. 
Trzeba znaleźć więcej czasu na modlitwę – na czuwanie serca. A tacy jesteśmy w rzeczywistości, jacy na modlitwie przed Panem Bogiem. Miejmy więc odwagę sprawdzić się i porozmawiajmy z Bogiem o wszystkim, co nas i naszych bliskich dotyczy.

Dobrze, przebrnąłem przez Adwent, czy coś się zmieniło w moim życiu?

Oto pytanie! Zależy na ile do czuwania się przyłożyłem. 
Podjęte postanowienia? Bardziej kochać ludzi? 
Starać się być życzliwszym nie tylko w związku ze Świętami? 
Okazać dobrą wolę? W ten Adwent można wszystko zmienić w swoim życiu na lepsze tak, aby nam pozostało na dłużej, może na zawsze.

Ksiądz Franciszek Longchamps de Berier, duszpasterz prawników Archidiecezji Warszawskiej.


piątek, 31 października 2014

LISTOPAD miesiąc modlitwy za zmarłych
Pomóż zmarłym, bliskim Twojemu sercu

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych,
aby byli od grzechów uwolnieni                                   
                                                             (2 Mch 12,46)

Listopad. Miesiąc, w którym nasze myśli i serca w szczególny sposób kierowane są do zmarłych.  Każdy z nas od dzieciństwa był uczony, aby pamiętać o zmarłych, modlić się o ich zbawienie, odwiedzać i pielęgnować groby.

Na pewno odwiedzisz groby swoich bliskich, pogrążysz się w zadumie, być może zadbasz o groby żołnierzy poległych za naszą Ojczyzną lub anonimowe mogiły, na których nikt jeszcze nie złożył kwiatów lub nie zapalił świecy.

Proszę abyś pośród wielu zajęć i troski o zmarłych nie zapomniał o rzeczy najważniejszej – o modlitwie za nich, bo ona jest największym darem, jaki człowiek żyjący może ofiarować zmarłemu.

Dlaczego mamy obowiązek modlić się za zmarłych?

Przede wszystkim dlatego, że zmarły nie może sam sobie pomóc. 
Zmarłemu, który cierpi w czyśćcu, mogą pomóc tylko żyjący na ziemi.
Tylko my możemy zmarłych uwolnić z czyśćca i zaprowadzić ich do nieba.
Z tego powodu modlitwa za zmarłych to jeden z największych uczynków miłosierdzia.

Słowa św. Tomasza z Akwinu:
Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, 
nie mogąc tak jak żywi, pomóc sobie samym  i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił.

z kolei św. Jan Chryzostom powiedział:
Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę


Zmarli proszą Ciebie o modlitwę

Bł. Stanisław Papczyński po wizji dusz czyśćcowych, podczas której doświadczył męczarni  zmarłych cierpiących w czyśćcu, założył w Kościele Zgromadzenie Księży Marianów, którego celem jest modlitwa za zmarłych i zachęcanie do tego innych.

O konieczności modlitwy za zmarłych przypominało wielu innych świętych, którzy otrzymali dar nadprzyrodzonego kontaktu z duszami czyśćcowymi.
Byli to m. in.:    św. Faustyna,  św. Ojciec Pio,  św. Jan Vianney.

Zaś św. Jan Paweł II nauczał:                                                   
Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością,   bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem,  być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba.

Jesteśmy zobowiązani do modlitwy za zmarłych choćby dlatego, że nasze życie na ziemi nie będzie trwało wiecznie i być może my sami kiedyś będziemy potrzebować  takiej pomocy od innych.
Doświadczenie uczy, że osoby, które modlą się za zmarłych, zwykle doznają od nich skutecznej pomocy,  tak jak gdyby Pan Bóg chciał przez ten fakt podkreślić,  że ten rodzaj modlitwy jest mu szczególnie miły.


piątek, 26 września 2014

Zjazd animatorów Biblii 2014 w Archidiecezji Przemyskiej
Zjazd animatorów Biblii 2014  
 w Archidiecezji Przemyskiej


W sobotę 13 września w WSD w Przemyślu odbył się doroczny zjazd członków i kandydatów Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz parafialnych grup biblijnych.
- Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Stanisław Haręzga, moderator Dzieła Biblijnego Archidiecezji Przemyskiej. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Jesteśmy wspólnotą Słowa Bożego”. Pogłębieniu tej świadomości służyły poszczególne punkty programu zjazdu.

- Po Eucharystii w auli seminaryjnej dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, wygłosił wykład pt. „Łukaszowa wizja Kościoła jako wspólnoty słowa Bożego”.

- Następnie na scenie auli Instytutu Teologicznego młodzież z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych zaprezentowała program słowno-muzyczny, który był swoistym hołdem dla Biblii.

- Po przerwie uczestnicy zjazdu wysłuchali świadectwa animatorki Dzieła Biblijnego z Poznania Heleny Czekalskiej pt. „Krąg biblijny w parafii na przykładzie Parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Poznaniu. Prezentacja multimedialna miała na celu wskazanie na sposoby propagowania Biblii w małych wspólnotach i rodzinach.

- Na koniec ks. prof. Stanisław Haręzga podsumował spotkanie i przedstawił plany na najbliższy czas. W Archidiecezji przemyskiej działają 34 grupy biblijne. W zjeździe wzięli udział ich przedstawiciele oraz absolwenci Studium animatora biblijnego w liczbie ponad 100 osób.

Galeria zdjęć
                                        Kaplica w WSD w Przemyślu

Msza św. w Kaplicy


ks.prof. Stanisław Haręzga moderator Dzieła Biblijnego 
w Przemyślu w trakcie głoszenia homilii

 Msza Święta


Uczestnicy Zjazdu na Mszy św. 


ks.prof. Stanisław Haręzga  wita gości w auli seminaryjnej


dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KULWystęp młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 
w Ustrzykach Dolnych


Zespół Szkół Publicznych nr 1 
w Ustrzykach Dolnych po występie


Helena Czekalska z mikrofonem przy komputerze i rzutniku
z Parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Poznaniu materiały przywiezione z Poznania, 
które były wykorzystywane w Niedzieli i Tygodniach Biblijnych
do rozdania wśród uczestników Zjazdu w kolorowych rulonikach wersety biblijne i przysłowia biblijne


 po wykładzie... 
ks. prof. Stanisław Haręzga
Helena Czekalska  i  Bogumiła Szlachetka


 
                                   Więcej  zdjęć oraz wykłady na stronie ;