sobota, 26 grudnia 2015

BOŻE NARODZENIEBoże Narodzenie 25.12.2015 roku
Kiedy klękniemy przed żłobem, w którym złożony został Boży Syn, nie zapominajmy o wcześniejszym dramacie Niepokalanej Matki i Świętego Józefa. Gdy przybyli do Betlejem – domy i mieszkania zamknęły się przed Nimi.             Nie było miejsca nawet w gospodzie, ponieważ nie było go w ludzkich sercach. Świętemu Józefowi pokazano stajnię – miejsce przeznaczone dla zwierząt. Co czuł w sercu ten Boży Mąż, który usłyszał „tam jest miejsce dla twojej rodziny z gestem wskazującym na stajnię?” Co czuło by Twoje serce, kiedy usłyszałbyś takie słowa? Gdybyś swoją ukochaną w błogosławionym stanie miał zaprowadzić nie do domu, szpitala, ale do stajni – miejsca do zwierząt? Czy człowiek powinien rodzić się w miejscu dla zwierząt, na barłogu? Stwórca jednak potrafi zadziwić ludzkość posługą Świętego Józefa. Nie wiemy, co czuło Jego serce, nie powiedział nam tego na kartach Ewangelii. Bez słowa pokazał nam tylko, że pokornie wszedł do tej stajni i swoimi rękami przygotował ją na mieszkanie dla Niepokalanej Matki i Jej Bożego Syna. Jakie musi być Jego serce i jakie ręce, które potrafiły to zrobić? Jeśli ktoś ma wątpliwości, co do fenomenu Świętej Rodziny, to niech spojrzy na Stajnię, która sercem i rękami Świętego Józefa i Niepokalanej Matki została uporządkowana i przerobiona na mieszkanie. Cud polega na tym, że Tę stajnię, przerobioną na mieszkanie Bóg nawiedził swoim narodzeniem i zamienił na Świątynię. Prośmy, więc Niepokalaną Matkę i świętego Józefa, aby pomogli nam uporządkować stajnie naszych serc i serc naszych bliskich, by mógł się w nich narodzić Boży Syn.

piątek, 14 sierpnia 2015

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi PannyWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny


O Maryjo, w Niebo uniesiona,
Nad anielskie chóry wywyższona!
Pan uwielbił duszę Twą i ciało,
Wziął do Nieba i ozdobił chwałą
Dogmat o Wniebowzięciu ogłoszony został przez papieża Piusa XII  w dniu 
1 listopada 1950 roku bullą Munificentissimus Deus. 

Wśród próśb o ogłoszenie dogmatu był także list polskich biskupów z 1936 roku. Papież, ogłaszając dogmat, zamknął długi okres wyjaśniania i dojrzewania prawdy o ostatecznym uwielbieniu Matki Odkupiciela. Prawdą objawioną jest, że: Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica Maryja po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały.

Jeżeli Bóg mógł  dwóch pobożnych mężów Henocha i Eliasza zachować 
od śmierci i zabrać prosto do Nieba, czyż nie jest logiczne, że tym bardziej zrobiłby to dla Tej, którą wybrał na Matkę Swego Syna? Dla Tej, która nie splamiła swej duszy żadnym grzechem?

Już w V wieku obchodzono Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny w Palestynie 
i w Syrii. Święto to jest najstarszym świętem Maryjnym. Nie ma zgodności, 
co do miejsca, w którym nastąpiło Wniebowzięcie. Jedni uważają, że było to 
w Jerozolimie, inni, że w Efezie. Różne też były i są nazwy tej uroczystości: Przejście, Zaśnięcie, Odpocznienie. W połowie VII stulecia Zaśnięcie obchodzono także w Rzymie, a w VIII wieku święto to zostało upowszechnione. 

Z tą Maryjną uroczystością związana jest starożytna tradycja liturgiczna, oddająca hołd Maryi wraz z poświęceniem na Jej cześć leczniczych ziół. 
Od IX wieku w uroczystość Wniebowzięcia poświęca się zioła, kwiaty, 
kłosy zbóż i owoce.

W polskiej pobożności i tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia zwana jest Świętem Matki Boskiej Zielnej

WNIEBOWZIĘCIE - A gdzie "TO" jest w Biblii ?

Trudne zadanie, ponieważ w Biblii nigdzie nie jest napisane, że Maryja została wzięta, wraz ze swym ciałem, do nieba.  Nam to przekazała Tradycja Kościoła.

Skoro więc nie ma wersetu mówiącego wprost, że Jezus zabrał swą Matkę z ciałem i duszą do Nieba, zobaczmy te wersety, które pokazują, że wniebowzięcie wcale nie jest aż tak unikalnym wydarzeniem, jak niektórym by się mogło wydawać.

Wiemy z całą pewnością, że co najmniej dwie osoby zostały zabrane do Nieba z ciałem i duszą; są to  Henoch i Eliasz:

Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, 
bo zabrał go Bóg. (Rdz 5,24)

Henoch podobał się Panu i został przeniesiony jako przykład nawrócenia dla pokoleń. (Syr 44, 16)

Nie było drugiego spośród stworzonych na ziemi jak Henoch
on bowiem z ziemi został uniesiony. (Syr 49, 14)

Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. 
I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. (Hbr 11, 5)

Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. (2 Krl 2, 11)

Eliasz w nagrodę za swoją wielką gorliwość o Prawo 
został zabrany do nieba. (1 Mch 2, 58)

Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że tobie jest równy? […]  Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie, o koniach ognistych. (Syr 48, 4, 9)