piątek, 29 czerwca 2012

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁAGrecka ikona z XIIIw. przedstawiająca Apostołów Piotra i Pawła,
znajduje sie w Bazylice sw. Piotra na Watykanie


(Mt 16,13-19)
"Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".


polecamy do lektury:
- Święci Apostołowie Piotr i Paweł
- czytania na Uroczystość
- Benedykt XVI przewodniczył uroczystościom ku czi Św. Piotra i Pawła
wtorek, 12 czerwca 2012

Zakończenie kursów formacji biblijnej w Dziele Biblijnym


        

W ubiegłą sobotę (tj. 02 czerwca 2012r.) miało miejsce zakończenie tegorocznych kursów Formacji Biblijnej - podstawowego i pogłębionego oraz studium biblijno-patrystycznego. Nastąpiło również rozdanie zaświadczeń informujących o ukończeniu kursu.        Podczas naszego sobotniego spotkania uczestniczyliśmy także we wspólnej dziękczynnej Mszy Świętej koncelebrowanej w intencji naszych rodzin i nas samych. Mszy św. przewodniczył biskup Zdzisław Fortuniak.
We Mszy Świętej koncelebrowanej oprócz księży wykładowców uczestniczył Proboszcz naszej Parafii ks. kan. Witold Parecki , za co byliśmy Mu bardzo wdzięczni.

Pod koniec Mszy Świętej nastąpiło uroczyste przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Dzieła Biblijnego. Ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak wręczył każdej nowo przyjętej osobie książeczkę członkowską.     
Przystąpiło 16 osób  w tym 2 panie z naszej Parafii - uczestniczki Kręgu Biblijnego; są to;
- Magdalena Kos       


Teresa Pakuła
W latach wcześniejszych członkami Stowarzyszenia Dzieła Biblijnego zostały;       

-  2010 roku  Bogumiła Szlachetka 


-  2008 roku  Helena Czekalska 


Jako dowód naszej wdzięczności ks. Proboszcz otrzymał  róże

Na zakończenie ostatniego spotkania w ramach Formacji Biblijnej udaliśmy się z Księdzem biskupem , moderatorem Dz, B.,wykładowcami  no i z naszym Proboszczem na poczęstunek, gdzie mogliśmy porozmawiać i w miłej atmosferze spędzić ostatnie - wspólne w tym roku akademickim - chwile.
 Kursanci podkreślali, że trzy lata to zbyt krótki okres na dogłębne poznanie Słowa Bożego. By w pełni je zrozumieć potrzeba całego życia. „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch  unosi się ku kontemplacji prawdy” – dlatego tak ważne jest poznawanie Słowa Bożego przez naukę, ale i zarazem podczas wspólnych celebracji i liturgii. Rozum poznaje słowo powoli i stopniowo. Głębiej natomiast poznaje się sercem, przez „praktykowanie Słowa”.  Życie Słowem na co dzień to zaproszenie wysłane do nas przez Boga. Oczywiste jest, że nikt z nas nie stanie się biblistą, w ścisłym tego słowa znaczeniu, po przebyciu kursu formacji biblijnej, lecz nie to jest celem tych  spotkań. Kursy mają otworzyć nasze serca, mają nas przede wszystkim rozkochać w Słowie i nauczyć „praktykować” Słowo, i to się tu dzieje...

Dlatego wszystkim tym, którzy staną przed możliwością odbycia któregoś  z Kursów Formacji Biblijnej serdecznie je polecam. Na pewno warto uczyć się jak „praktykować” Słowo!

Ani miłości do Boga i bliźnich, ani Słowa Bożego nie można poznać teoretycznie, trzeba i kochać i żyć Słowem. To jedyna droga. Trzeba poznać je swoim sercem, trzeba je po prostu przeżywać w codzienności.


Zapraszamy do galerii zdjęć


wtorek, 5 czerwca 2012

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)


  


Ewangelia według św. Marka

"W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej". (Mk 14,12-16.22-26)Aby lepiej się przygotować duchowo do przeżywania Uroczyśtości polecamy:


    

 

               "Zmartwychwstały Chrystus idzie pośród nas"