niedziela, 20 stycznia 2013

II niedziela zwykła
(Iz 62,1-5)
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje upodobanie", a krainę twoją "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

(Ps 96,1-3.7-10)
REFREN: Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

(1 Kor 12,4-11)
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

(2 Tes 2,14)
Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

(J 2,1-12)
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2013
TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2013
Czego Bóg od nas oczekuje? (por. Mi 6,6-8)

Program:

7.01. godzina 18.30
Kościół Rzymskokatolicki
św. Franciszka Serafickiego, Poznań, pl. Bernardyński
Ks. sup. Jan J. Ostryk (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

14.01. godzina 10.00
Kaplica zakładu karnego we Wronkach k. Poznania
Ks. Jan Chrzanowski (Kościół Rzymskokatolicki)

14.01. godzina 16.30
Kościół Rzymskokatolicki Chrystusa Króla, Chojno nad Wartą
Pastor Piotr Wisełka (Kościół Zielonoświątkowy)

18.01. godzina 18.00
Kościół Prawosławny św. Mikołaja Poznań, ul. Marcelińska
Ks. Adam Błyszcz (Kościół Rzymskokatolicki)

19.01. godzina 18.00
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
św. Krzyża, Poznań, ul. Ogrodowa 6
Ks. Grzegorz Gałkowski (Kościół Rzymskokatolicki)

20.01. godzina 19.15
Kościół Rzymskokatolicki Wszystkich Świętych, Tarnowo Podgórne k. Poznania
Pastor Paul Haenze (Kościół Zielonoświątkowy)

21.01. godzina 18.30
Kościół Rzymskokatolicki Najświętszego Serca Pana Jezusa
i św. Floriana, Poznań, ul. Kościelna
Pastor Erich Busse (Kościół Ewangelicko-Augsburski – Drezno)

22.01. godzina 18.00
Kościół Polskokatolicki św. Kazimierza Poznań, ul. Bydgoska 5
Ks. infułat Roman Skrzypczak (Kościół Polskokatolicki)

23.01. godzina 18.00
Kościół Rzymskokatolicki Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej, Pniewy
Ks. Paweł Minajew (Kościół Prawosławny)

24.01. godzina 18.00
Kościół Zielonoświątkowy, Poznań ul. Grunwaldzka 55
Ks. dr Andrzej Grzelak (Kościół Rzymskokatolicki)

25.01. godzina 18.30
Archikatedra św. apostołów Piotra i Pawła, Poznań, Ostrów Tumski. Przewodniczy
JE Abp Stanisław Gądecki
Ks. sup. Jan J. Ostryk (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

26.01. godzina 18.00
Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej, Poznań, ul. Obozowa 5
Ks. Szymon Nowicki (Kościół Rzymskokatolicki)

26.01. godzina 18.00
Kościół Rzymskokatolicki Matki Bożej Królowej Rodzin, Borówiec k. Poznania
Ks. sup. Jan J. Ostryk (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

27.01. godzina 15.00
Kościół Rzymskokatolicki św. Brata Alberta Chmielowskiego, Kościan
os. Jagiellońskie 1
Ks. Wojciech Płoszek (Kościół Ewangelicko-Augsburski)

31.01. godzina 20.00
Kościół Rzymskokatolicki
św. Wojciecha Poznań,
Wzgórze św. Wojciecha 1
nabożeństwo młodych (Taize)
Ks. Paweł Minajew (Kościół Prawosławny)

10.02. godzina 19.00
Kościół Rzymskokatolicki
św. Wojciecha, Poznań, Wzgórze
św. Wojciecha 1, Wieczernia ku czci św. Cyryla i św. Metodego
Ks. bp. Grzegorz Balcerek (Kościół Rzymskokatolicki)

Poznańska Grupa Ekumeniczna