niedziela, 23 kwietnia 2017

Za tydzień IX Niedziela BiblijnaZa tydzień  Niedziela Biblijna. 30.04.2017 r.

Na Mszę świętą o godzinie  9:30   prosimy przynieść Pismo Święte.           
Wychodząc dzisiaj z kościoła, prosimy sięgnąć do koszyka i zabrać
karteczkę z wydrukowanymi miejscami czytań mszalnych  na przyszłą niedzielę. Prosimy te miejsca w Piśmie Świętych znaleźć i zaznaczyć.


Niedziela Biblijna  2017.04.30   godz. 9:30

1. Czytanie z Dziejów Apostolskich   [Dz 2, 14.22 - 28]
  2. Psalm  Responsoryjny                       Ps 16(15)
  3. Pierwszy list św. Piotra Apostoła     [ 1P 1,17-21 ]
  4. Ewangelia wg św. Łukasza                 [ Łk 24,13-35 ]


Po Mszy św. osoby , które przyniosły  Pismo Święte  zostaną  poproszone o podejście  do ołtarza , by otrzymać błogosławieństwo udzielane przez kapłana  przyniesioną Biblią. 

 W niedzielę  o godz.18:00  Nabożeństwo Słowa .

Od Niedzieli Biblijnej rozpoczyna się Tydzień Biblijny.
Więcej informacji dot. Tygodnia Biblijnego w ogłoszeniach za tydzień .

niedziela, 16 kwietnia 2017

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 

Zmartwychwstanie chronologia według Ewangelii
Pusty grób Jezusa, w Bazylice Grobu Świętego, czczony przez chrześcijan jako miejsce gdzie Jezus został pochowany.


Święte niewiasty udały się następnego dnia po szabacie, wcześnie rano, do grobu z wonnymi ziołami. Zastanawiają się, kto im pomoże odsunąć kamień. (Mt 28,1-3, Mk 16,1-3, Łk 24,1, J 20,1)

Anioł na oczach niewiast przestraszył strażników stojących przy grobie, odsunął kamień i usiadł powyżej kamienia   (Mt 28,2-4).

Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba (Kleofasowa) i Salome zbliżyły się do grobu i ujrzały odsunięty kamień. Maria Magdalena natychmiast udała się do apostołów, aby ich powiadomić. (Mk 16,4, Łk 24,2, J 20,1-2).

Pozostałe dwie kobiety weszły do grobu i ujrzały siedzącego anioła, który wskazał im na pusty grób, oznajmił prawdę o zmartwychwstaniu i polecił by udały się do uczniów i Piotra i powiedziały, że zobaczą oni Jezusa w Galilei. (Mt 28,5-7, Mk 16,5-7)

Druga grupa świętych niewiast, składająca się z i jej towarzyszek, przybyły do grobu, gdzie miały się spotkać z pierwszą grupą kobiet. Weszły do pustego grobu i zostały powiadomione przez dwóch aniołów, że zmartwychwstał jak powiedział. (Łk 24,10)

Niedługo potem, Piotr i Jan, którzy zostali powiadomieni przez Marię Magdalenę, przybyli do grobu i odnaleźli "leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu". Szaty były w takiej pozycji, która wykluczała skradzenie ciała: wskazywały na to, że ciało musiało zniknąć z wnętrza szat. Jan ujrzał to "i uwierzył". (J 20,3-10).

Maria Magdalena powróciła do grobu, ujrzała dwóch aniołów i samego Jezusa. (J 20,11-16, Mk 16,9)

Dwie grupy pobożnych kobiet, które spotkały się w drodze powrotnej, ujrzały Jezusa zmartwychwstałego, który poprosił je by oznajmiły uczniom, że ujrzą Go w Galilei. (Mt 28,8-10, Mk 16,8)

Święte niewiasty opowiedziały o tym co je spotkało apostołom, ale oni im nie uwierzyli. (Mk 16,10-11, Łk 24,9-11)

Jezus objawia się uczniom w Emaus. Oni wracają do Jerozolimy. Apostołowie nie wiedzą czy im wierzyć. (Mk 16,12-13, Łk 24,13-35)

Chrystus ukazuje się Piotrowi. Dlatego Piotr i Jan wierzyli mocno w zmartwychwstanie. (Łk 24,34, J 20,8)

Po powrocie uczniów z Emaus, Jezus objawia się wszystkim apostołom, oprócz Tomasza. (Mk 16,14, Łk 24,36-43, J 20,19-25).
wtorek, 7 marca 2017

Wielki Post
NAJKRÓTSZE  ROZMYŚLANIA


Umiemy modlić się na różańcu, ale czy umiemy modlić się na stacjach drogi krzyżowej ?
Czy znamy na pamięć ich kolejność ?
Spróbujmy powiedzieć chociaż po jednym zdaniu na każdej stacji ;

Jezus na śmierć skazany ;
Skazany niewinnie, a my chcemy , żeby nas skazywano tylko sprawiedliwie.

Jezus bierze krzyż ;
Jak dźwigamy swój ostatni krzyż ?

Pierwszy upadek ;
Słowa z pieśni Ładysława z Gielniowa :
„Wszechmogący, a upada”

Spotkanie z Matką ;
Bóg ma krzyż i Matkę.

Cyrenejczyk ;
Nawet Bóg potrzebuje pomocy ludzkiej.

Weronika ;
Kobieta odkryła twarz Jezusa, ukazała ją ludziom.
Weronika odsłoniła ją i pokazała jej boleść i cierpienie.

Drugi upadek ;
Jak trudno dźwigać krzyż. Nawet Bogu…..

Płaczące niewiasty ;
Jak łatwo pomagać komuś, a nie samemu sobie. Łatwiej
użalać się nad kimś, ale trudniej płakać nad swoimi grzechami.

Trzeci upadek ;
Jak bardzo Jezus musiał cierpieć, skoro upadł trzeci raz pod krzyżem.

Obnażenie ;
Jak często obnażamy Pana Boga z szat i umniejszamy Go ?

Przybicie do krzyża ;
Aby wytrzymać na krzyżu, potrzebne są gwoździe,
a nimi są nasze grzechy.

Śmierć Jezusa ;
Nawet Bogu śmierć nie była obca.

Zdjęcie z krzyża ;
Dopiero po śmierci można opuścić krzyż.

Złożenie do grobu ;
Grób Pański jest grobem zmartwychwstania.

                          **********************


                                               Opracowano na podstawie książeczki
        
                                                     „Kilka myśli na….”   str.54-55
                                                  Ks. Jan Twardowski