poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Za tydzień - Niedziela Biblijna
04.05.2014r   VI  Niedziela Biblijna.   Na mszę świętą o godzinie 9:30  prosimy przynieść Biblię .
Msza św. w intencji ;
„ O Światło Ducha Świętego dla wszystkich czytających Pismo Święte” 

Wychodząc z kościoła, prosimy sięgnąć do koszyka i zabrać karteczkę 
z wydrukowanymi miejscami czytań mszalnych na przyszłą niedzielę. 
Prosimy te miejsca w Piśmie Świętych znaleźć i zaznaczyć.Niedziela Biblijna  2014.05.04   godz. 9:30

1. Czytanie z Dziejów Apostolskich   [Dz 2, 14.22-33]

2. Psalm  Responsoryjny          Ps 16  [ Ps 16,1–2a i 5.7–11 ]

3. Pierwszy  List św. Piotra                 [ 1 P 1, 17-21 ]

4. Ewangelia wg św. Łukasza             [ Łk 24, 13-35 ]
                                                                                                                               

sobota, 26 kwietnia 2014

KANONIZACJA PAPIEŻY


"Oby miłość błogosławionego Jana XXIII

do Boga i do ludzkości

była przykładem dla każdego człowieka

 dobrej woli"

                                                            Jan Paweł II


ZŁOTE MYŚLI BŁ. JANA XXII

Jestem przekonany,

że chrześcijanie na tym świecie

liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój.


*


Można być świętym z pastorałem w ręku,

ale tak samo dobrze można nim zostać,

mając w ręku miotłę.


*


Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy,

gdy klęczy.


*


Z ludźmi jest tak jak z winem,

z czasem niektórzy stają się lepsi.


*


Łatwiej ojcu mieć dzieci, niż dzieciom ojca. Związki bł. Jana XXIII z Polską, Jasną Górą
i  Prymasem TysiącleciaPrzybliżając postać bł. Jana XXIII, warto się zatrzymać przy jego związkach z Polską, a szczególnie z Jasną Górą i Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim.

Jan XXIII, zanim został wybrany na Stolicę św. Piotra, kilka razy odwiedził Polskę. Ale szczególnie cenił sobie swoje pielgrzymowanie do Częstochowy, na Jasną Górę.
Otóż 17.VIII.1929 r., będąc jeszcze wizytatorem apostolskim w Bułgarii, odwiedził Jasną Górę. 


W jasnogórskiej księdze pamiątkowej napisał: „Fiat pax in virtute tua, Regina Poloniae et abundantia in turribus tuis” (Niech będzie pokój w mocy Twojej, Królowo Polski, i obfitość w wieżycach Twoich). 


W swoich spotkaniach i rozmowach z Prymasem Tysiąclecia powracał do Matki Bożej Jasnogórskiej. To na prośbę Jana XXIII, wypowiedzianą 4.XI.1958 r. do kard. Wyszyńskiego, od 6.XI.1958 r. rozpoczęto odprawianie codziennych Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w intencji papieża. 
Warto też podkreślić, że umierający Papież w czerwcu 1963 r. polecił ustawić przy swoim łóżku obraz Matki Bożej Częstochowskiej"Ostatnie słowo"

Cierpienie  niewypowiedziane - ostatnie tchnienie -  21:37
Rozległ się bicia dzwonów watykańskich smutny ton
oznajmiając  wieść całemu światu - dokonało się ...
Stanąłeś  u nieba otwartych bram - przed Boga tronem.
Ofiara spełniona – przyjęta.
Łzy wzruszenia, smutku - żalu i nadziei.
na przemian przeplatały się.
Przed ołtarzem w pośrodku na Placu św. Piotra spoczęła
prosta, zwykła trumna z drewna cedrowego
otulił ją - serc milionów tłum.

Na niej Księga położona – Ewangeliarz otwarty-
wiatr wertuje karty jak gdyby odliczał i zamykał
pewien etap dziejów świata wielkiego pontyfikatu

Ojca Świętego Papieża - Polaka Jana Pawła II.

Odszedłeś - lecz żyjesz-
Żegna Cię - Twój umiłowany Naród i świat cały.
Pozostawiłeś nam swój testament do wykonania-

               
" Totus Tuus"
                                                   i ostatnie słowo -     
"Amen"
Gazetka pod chórem 
w Kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów  w  Poznaniu

Jezu, mocy i mądrości Boża,
rozpal w nas miłość do Pisma Świętego,
bo w nim rozbrzmiewa głos naszego Ojca,
który nas oświeca, karmi i pociesza.
Jezu, Słowo Boga Żywego,
odnów w Kościele zapał misyjny,
aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie,
prawdziwego Syna Bożego
i prawdziwego Syna Człowieczego,
jedynego Pośrednika między człowiekiem i Bogiem.

bł. Jan Paweł II