sobota, 12 kwietnia 2014

Niedziela Palmowa - czyli Niedziela Męki PańskiejNiedziela Palmowa
                                                                                                                                     
                                                                         Ewangelia  – Mt 26,14-27,66Niedziela Palmowa jest dniem upamiętniającym „triumfalny wjazd” Jezusa 
do Jerozolimy, dokładnie tydzień przed Jego ukrzyżowaniem . 
Jakieś 450-500 lat przed tymi wydarzeniami, prorok Zachariasz prorokował, 
Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska!   
Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, 
łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy” (Ks. Zachariasza 9.9).  
Ew. Mateusza 21.7-9 opisuje wypełnienie się tego proroctwa: 
„Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich. 
A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali 
gałązki   z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały 
i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. 
Hosanna na wysokościach!”

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas coraz bardziej 
w nastrój Świąt Paschalnych. Kościół zachęca, aby nie ograniczać się tylko 
do radosnego wymachiwania palmami i krzyku:
" Hosanna Synowi Dawidowemu!", ale wskazuje drogę jeszcze dalszą   
- ku Wieczernikowi, gdzie "chleb z nieba zstąpił".

- Potem wprowadza w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat 
Jezusa uwięzionego i opuszczonego, daje zasmakować Jego cierpienie 
w pretorium Piłata i odrzucenie przez człowieka.

- Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać 
do końca. Ustanowienie Eucharystii


A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo,
połamał go i dał uczniom, mówiąc:                
 - Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.                                 
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, mówiąc:                                                                                           
 - Pijcie z niego wszyscy; bo to jest moja Krew Przymierza,
która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

Zdrada Judasza


 …Judasz szedł na czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować.
Jezus rzekł do niego:                                              
- Judaszu pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego


Pojmanie Jezusa


Jezus rzekł do tłumów:                                                              
 Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pochwycić.
Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem,  a nie pojmaliście Mnie.
Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków.        

                                                                                   
Jezus przed Wysoką Radą


Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa 
przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. 


Jezus przed Piłatem


Namiestnik zadał Mu pytanie: 
- Czy Ty jesteś królem żydowskim?                                                   
Jezus odpowiedział:                                                                             
 - Tak, Ja nim jestem.


Jezus odrzucony przez swój naród


Był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia,
którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. 
Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił,
Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?


Droga krzyżowaPrzy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.
 A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego
 własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.


Śmierć Jezusa

Elí, Elí, Lemá sabachtáni ?
To znaczy:
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Brak komentarzy:

Prześlij komentarz