sobota, 18 kwietnia 2015

VII Niedziela Biblijna
VII  Niedziela Biblijna

III Niedziela Wielkanocna przeżywana  jest  jako Niedziela Biblijna. 
Celem tej już VII Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego jest zachęcanie 
do lektury Pisma Świętego.W naszej parafii od  jutra czyli od poniedziałku  po wieczornej Mszy św. zaczyna się Mini-maraton Biblijny i trwać będzie przez cały tydzień, z wyjątkiem czwartku. Zakończenie w sobotę. Czytana będzie Ewangelia św. Jana.

Na zakończenie każdego dnia będą rozdawane  karteczki - znane niektórym  jako „Deszcz Słowa Bożego” z wizerunkiem JEZUSA a na odwrocie jest  werset z  Ewangelii św. Jana  z krótkim komentarzem , który w danym dniu był czytany .

Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w naszym mini-maratonie może w domu czytać poszczególne rozdziały. Karteczki z rozpisaną Ewangelią są do zabrania z koszyczka w kruchcie kościoła i na stoliku koło gazetki.
Po przeczytaniu Ewangelii - karteczki prosimy podpisać i składać do koszyczka koło gazetki. Karteczki te będą  jako dar złożone na ołtarzu w czasie Mszy św. w intencji   O Światło Ducha Świętego dla wszystkich czytających Pismo św. tym razem w piątek 15 maja 2015r  godz. 18:30  , która zostanie odprawiona przez  ks. prof. Stanisława Haręzgę.


Domowy Mini-maraton Biblijny.
Przeczytam Ewangelię według św. Jana
i zrobię krok w kierunku poznania Boga

  Każdego dnia od poniedziałku do soboty czytaj przewidziane   
  rozdziały. Ewangelia według Jana  ma 21 rozdziałów  (w Biblii
  zaznaczone są dużymi cyframi), każdego dnia będziesz czytał 3-5 
  rozdziałów. Po przeczytaniu zaznacz dany dzień "ptaszkiem"     
  lub  podkreśleniem.

  poniedziałek      J 01,   J 02,  J 03,  J 04,  J 05,
  wtorek               J 06,  J 07,  J 08, 
  środa                 J 09,  J 10,  1 11,  J 12  
  czwartek           Adoracja Najświętszego Sakramentu
  piątek                J 13,  J 14,  J 15,  J 16,  J 17,
  sobota               J 18,  J 19,  J 20,  J 21,

  Na odwrocie wpisz swoje nazwisko i imię i w kolejną niedzielę
  przynieś kartkę do kościoła, złóż ją w koszyczku , na stoliku  w
  kruchcie. Będzie to twój dar w procesji  z darami, które złożone
  będą na ołtarzu,  w dniu  15 maja 2015r  godz.18:30


Pod chórem jest gazetka Kręgu Biblijnego o ;
- Góry w Starym Testamencie  i Dekalog
- Relacja ze Zjazdu animatorów Biblii w Archidiecezji Przemyskiej
  i zarazem informacja o Wykładzie Biblijnym,  który 15 maja br wygłosi 
  ks. prof  Stanisław Haręzga profesor KUL i moderator  Dzieła
  Biblijnego w Przemyślu.
- Biblia w Parafii - nasi parafianie  - członkowie Dzieła Biblijnego w Poznaniu

Na stoliku jest wyłożone  „Pismo Święte w obrazach „ zachęcamy do oglądania i czytania .


Jutro będzie kilka zdjęć .....

sobota, 11 kwietnia 2015

Zapowiedź Niedzieli Biblijnej

Za tydzień  Niedziela Biblijna.
 

1.     Na mszę świętą o godzinie 9:30 prosimy przynieść Pismo Święte. Wychodząc dzisiaj z kościoła, prosimy sięgnąć do koszyka i zabrać karteczkę z wydrukowanymi miejscami czytań mszalnych na przyszłą niedzielę. Prosimy te miejsca w Piśmie Świętych znaleźć i zaznaczyć.   Niedziela Biblijna  2015.04.19   godz. 9:30

   1. Czytanie z Dziejów Apostolskich       [Dz 3,13 – 15.17 -19]
   2. Psalm  Responsoryjny              Ps 4  [ Ps 4,2.4 - 9 ]
   3. Pierwszy List św. Jana Apostoła        [ 2,1 -5a ]
   4. Ewangelia wg św. Łukasza                [ 24,35 -48 ]

2.     Mini-maraton biblijny rozpoczyna się w poniedziałek 20.04.2015
     i trwać będzie  do soboty. Czytana będzie Ewangelia wg św. Jana. 

Osoby chętne do czytania zapraszamy do zakrystii, celem zapisania się.

sobota, 4 kwietnia 2015

Pan naprawdę Zmartwychwstał, A l l e l u j a !

 
 
Pan naprawdę Zmartwychwstał,
A l l e l u j a !
 
  
Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał
za nas,
zatriumfował nad śmiercią,
lękiem i cierpieniem.
Niech Zwycięzca, Źródło Nowego Życia
króluje w naszych sercach,
niech będzie dla nas światłem,
mocą i nadzieją.
Niech radość płynąca z wiary,
że nasze życie dokonuje się w
Chrystusie Zmartwychwstałym,
przepełnia każdy dzień szczęściem,
miłością i pokojem.
Niech Zmartwychwstały Pan
obdarza nas wszelkimi łaskami
w drodze do naszego zmartwychwstania.
                                                  Radosnego Alleluja


Znak  pustego  grobu

 

Dlaczego pusty grób Chrystusa jest tak ważny w opisach przeżyć
 poranka wielkanocnego?
Jaką spełnił rolę w odkryciu zmartwychwstania Chrystusa?

Odkrycie pustego grobu Jezusa nie było przypadkowe.
Według relacji Ewangelii, nazajutrz po szabacie pobożne kobiety
chciały dopełnić obowiązku wobec ciała ukrzyżowanego Chrystusa
(zwyczaj odwiedzania grobów zmarłych podczas 30-dniowej żałoby
trwa u Żydów do dzisiaj, nad mogiłą odmawiają kadisz,
na płycie zamiast kwiatów kładą małe kamyki).
Przyniesione wonności to znak miłości, przywiązania, pamięci.
W ten sposób kobiety pragnęły wyrazić swoje uczucia wobec Mistrza,
któremu tak wiele zawdzięczały. 
 

Otwarty grób Chrystusa musiał przerazić.
Jezus mówił Apostołom wiele razy o swojej przyszłości
- co Go czeka i dlaczego,
ale - jak zaznaczają Ewangelie, oni tego na razie nie rozumieli. . .
 
O czym mówił pusty grób Jezusa?
 
 
Jerozolima, Kaplica Grobu Jezusa

Pusty grób Jezusa jest znakiem potwierdzającym  
Jego zmartwychwstanie. 
Nie jest bynajmniej grobem milczącym. 
Ten grób mówił w momencie, kiedy stwierdzono, że jest pusty 
- i mówi po dziś dzień.
Ten grób ogłosił ludzkości, że śmierć została pokonana.