sobota, 26 marca 2016

W I E L K A N O CPan naprawdę Zmartwychwstał,
A l l e l u j a !Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał
za nas,
zatriumfował nad śmiercią,
lękiem i cierpieniem.

Niech Zwycięzca, Źródło Nowego Życia
króluje w naszych sercach,
niech będzie dla nas światłem,
mocą i nadzieją.

Niech radość płynąca z wiary,
że nasze życie dokonuje się w
Chrystusie Zmartwychwstałym,
przepełnia każdy dzień szczęściem,
miłością i pokojem.

Niech Zmartwychwstały Pan
obdarza nas wszelkimi łaskami
w drodze do naszego zmartwychwstania.

Radosnego Alleluja


                Znak  pustego  grobu

Dlaczego pusty grób Chrystusa jest tak ważny w opisach przeżyć poranka wielkanocnego? Jaką spełnił rolę w odkryciu zmartwychwstania Chrystusa?
Odkrycie pustego grobu Jezusa nie było przypadkowe.
Według relacji Ewangelii, nazajutrz po szabacie pobożne kobiety chciały dopełnić obowiązku wobec ciała ukrzyżowanego Chrystusa
(zwyczaj odwiedzania grobów zmarłych podczas 30-dniowej żałoby trwa u Żydów do dzisiaj, nad mogiłą odmawiają kadisz, na płycie zamiast kwiatów kładą małe kamyki).

Przyniesione wonności to znak miłości, przywiązania, pamięci. 
W ten sposób kobiety pragnęły wyrazić swoje uczucia wobec Mistrza, 
któremu tak wiele zawdzięczały. 
sobota, 19 marca 2016

Niedziela PalmowaNiedziela Palmowa

Niedziela Palmowa zwana również Niedzielą Męki Pańskiej 
rozpoczyna okres Wielkiego Tygodnia, podczas którego Kościół 
sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Jezusa Chrystusa. 
Jest to czas nie tylko upamiętniający najważniejsze zdarzenia 
w historii ludzkości, ale i je uobecniający.

Męka Chrystusa, przez którą dokonało się zbawienie, rozpoczęła się 
od Jego uroczystego wjazdu do Jerozolimy. 
Witany przez tłumy, radosne i rozentuzjazmowane, Jezus odbiera cześć 
jako Chrystus Król, co odzwierciedlane jest w liturgii przez czerwony 
(purpurowy czyli królewski) kolor szat, a Mszę poprzedza uroczysta 
procesja oraz błogosławieństwo palm. Zarazem ludzie podążający 
w procesji za kapłanem wyrażają prawdę o podążaniu ludu Bożego 
ku Ofierze uobecnionej we Mszy Świętej. Dlatego kolor czerwony 
w liturgii to również kolor symbolizujący męczeństwo.

Palma dla ludzi Wschodu była bardzo ważnym drzewem. 
Znano jej 360 zastosowań, między innymi wykorzystywano owoce palmy, 
jej liście, sok i drewno. Była nie tylko pożyteczna, długowieczna i 
potężna, ale i wytrzymała na trudne warunki, dlatego w starożytnym świecie 
uchodziła za drzewo święte, drzewo życia. Dla chrześcijan drzewo o 
wspomnianych wyżej walorach to przede wszystkim symbol wiary 
w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.

Podczas Liturgii Słowa czytana jest Pasja czyli opis Męki Pańskiej.
 

 
Od strony Góry Oliwnej

Pan Jezus wjechał do Jerozolimy od strony Góry Oliwnej.   
Dlaczego akurat z tej strony?
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać we wcześniejszych 
wydarzeniach  opisanych w Starym Testamencie.
W Chrystusie bowiem wypełniają się starotestamentowe 
zapowiedzi o Mesjaszu.
Przez tą właśnie górę uciekał król Dawid przed Absalomem  
(2 Sm 15,30).
W Chrystusie mamy obraz powrotu króla.
Zachariasz zapowiadał przyjście Mesjasza od strony Góry Oliwnej 
(Za 14,4-5).
Częściowe wypełnienie proroctwa dokonuje się w wydarzeniu 
z Niedzieli Palmowej. Wjazd Chrystusa jest spełnieniem 
proroctwa i znakiem dla obecnych: oto jest ten, 
o którym pisali prorocy.

Uroczyste procesje były sprawowane od IV w., 
kiedy to chrześcijanie starali się jak najwierniej odtworzyć 
zbawcze wydarzenia. 
Około  IX w., dzięki pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej, 
zwyczaj ten upowszechnił się w ówczesnym Kościele.