niedziela, 18 maja 2014

Jezus jest drogą prawdą i życiem„ Jezus jest drogą prawdą i życiem”

                                                                                               J 14,6

 

Obraz: wyobraź sobie scenę z Ewangelii: Jezusa, który mówi uczniom 

o sobie, ten ich dialog, w którym objawia siebie swoim Apostołom.

 

1. Droga

Jezus wchodzi w dialog z uczniami. W tym dialogu objawia im siebie.

Mówi o wierze, o tym, by nie trwożyło się ich serce.                                        

Uczniowie zadają istotne pytania: 

- Nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę.

I Jezus wskazuje na siebie, mówiąc: Ja jestem Drogą.

Co znaczą te słowa? Czy ja znam tę Drogę?

Droga składa się z kilku elementów. 

Jednym z nich jest cel, do którego prowadzi. 

Tym celem jest według słów Jezusa jest przyjście do Ojca.                     

Jezus mówi, że to On jest Drogą. 

A zatem droga to bycie z Jezusem tu i teraz w perspektywie celu. 

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie - mówi Jezus. 

Nasze powołanie to poznawanie Drogi i kroczenie nią.                     

To poznawanie Jezusa, wchodzenie w relację z Nim.

 

Na ile poznałem w moim życiu Jezusa - Drogę? 

Czy wiem, dokąd idę?

 

2. Prawda

Dalej Jezus mówi: Ja jestem Prawdą. Czym jest prawda? 

Jezus mówi: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 

Prawda jest drogą do wolności.

Doświadczamy tego, ilekroć żyjemy w prawdzie, w przeciwieństwie do kłamstwa, które nas zamyka, które nas ogranicza, które utrudnia nam oddychanie pełną piersią. 

Jezus mówi znowu o sobie, że to On jest Prawdą. 

A zatem poznając Jego, możemy stawać się wolni. Nie chodzi o poznawanie samym tylko intelektem, poszerzanie wiedzy o Bogu. Chodzi o powiązanie prawdy z drogą: o poznawanie Boga przez doświadczenie, o poznawanie Go przez bycie z Nim 

(także na modlitwie, w dialogu z Nim).

 

Jaką Prawdą jest dla mnie Jezus? Na ile Go już poznałem?

 

3. Życie

Wreszcie Jezus mówi, że jest Życiem. 

Tu dotykamy elementu istotnego. 

Tu już nie chodzi o rzeczy zewnętrzne w stosunku do nas.

Tu chodzi o nas samych, o życie. Jezus jest Życiem. 

Naszym życiem.

Życie chrześcijańskie to wejście w zażyłość z Jezusem po to, 
by Jego życie mogło w nas się objawiać tak jak życie Jezusa 
objawia nam Ojca.

To wejście na drogę, którą kroczył Jezus, przyjęcie wyzwalającej 

prawdy przez Niego objawionej. 

A wszystko w perspektywie celu - przyjścia do Ojca, 

jako wypełnienia naszych najgłębszych pragnień i tęsknot.

Życie chrześcijańskie to także bycie posłanym, 

by innym przybliżać Jezusa, by innym objawiać Tego, który tylko ;      

    

                                    Jest Drogą, Prawdą i Życiem.


   

W rozmowie końcowej z Jezusem prośmy o łaskę wchodzenia 

na tę drogę prowadzącą do prawdziwego życia. 

Prośmy też o wstawiennictwo Maryi, która wskazuje Drogę, 

żebyśmy mogli być radosnymi chrześcijanami, 

świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza