sobota, 4 stycznia 2014

Pokłon Mędrców


                                Pokłon Mędrców 
                                 Pismo  święte  i  Tradycja

 Święty Mateusz napisał w Ewangelii

    "Oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy, aby się mu pokłonić. (...) Gwiazda zaś, którą widzieli na Wschodzie, poprzedzała ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecię; tam się też zatrzymała. Widok tej gwiazdy napełnił ich niezwykłą radością. A gdy weszli do wnętrza, zobaczyli Dziecię z Maryją, matką Jego. Upadli tedy na kolana i oddali Mu hołd, a potem otworzywszy swe szkatuły, złożyli w darze złoto, kadzidło i mirrę" (por. Mt 2,1-11).

W okresie Bożego Narodzenia obchodzimy święto Objawienia Pańskiego (inaczej Epifania; także - Trzech Króli).                                                               
Święto jest obchodzone każdego roku i przypada 6 stycznia
Fragment mówiący o mędrcach przybyłych ze Wschodu zawarty jest jedynie w ewangelii Mateusza. Znamiennym jest fakt, że Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach.
Magowie - Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.
Mędrców lub magów ze Wschodu w średniowieczu zaczęto nazywać trzema królami i ta nazwa przetrwała do czasów obecnych
Magowie przybywają do Jerozolimy - pierwsza ich myśl to zapewne ta, iż nowo narodzony król Judejczyków jest synem Heroda.                                                   
Herod podejmując ich dowiaduje się o celu podróży.  Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam też wyruszają Mędrcy.                                             
Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują mu swe dary;
- Kacper - ofiarował kadzidło - symbol boskości,
- Melchior - złoto - symbol władzy królewskiej,
- Baltazar -  mirrę (używaną do balsamowania ciała) - zapowiedź          
                  męczeńskiej śmierci. 

Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.

Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. 
Posłał /oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.

Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów.
W tradycji Kościoła przeważa liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary . Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kasper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym.

Kiedy Magowie przybyli do Syna Bożego? 
Z całą pewnością po ofiarowaniu Go w świątyni. Według relacji Ewangelisty, że Herod kazał wymordować dzieci do dwóch lat, wynika, iż Magowie przybyli do Betlejem, kiedy Chrystus miał  co najmniej kilka miesięcy, a może nawet ponad rok.

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się  kadzidło i kredę. 
Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego.Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi -  
po łacinie: Christus mansionem benedicat
To na tę pamiątkę odwiedzin piszemy na drzwiach swoich domów skrót
                                              K + M + B + 2014

   K + M + B + 2014

to pierwsze litery imion Trzech Króli

Kacper + Melchior + Baltazar

rok 2014 to czas, w którym teraz żyjemy

Przez umieszczenie go na drzwiach prosimy Pana Boga,
aby nie omijał naszego domu
ze swoim błogosławieństwem, ze swoją świętą pomocą.
Napis na drzwiach wejściowych do domu mówi nam,
że tu mieszkają chrześcijanie,
ludzie kochający i słuchający
Pana Boga.

Święty Mateusz Ewangelista przekazał nam, że Mędrcy, czyli Trzej Królowie, przynieśli Panu Jezusowi dary:
złoto, kadzidło i mirrę.

   Co te dary oznaczają, co Królowie przez te dary pokazali?

   - złoto - pokazali, że Pan Jezus jest Królem
   - kadzidło - pokazali, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem
   - mirra - pokazali, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem
                 (mirra to specjalna maść wykonana z kory balsamów)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz