niedziela, 22 grudnia 2013

RODOWÓD JEZUSA

Rodowód JezusaRodowód Jezusa wg Ewangelii św. Mateusza (Mt 1,1-17)

 

Mateusz adresował swą ewangelię szczególnie do Żydów i dlatego 
starał się w niej przedstawić Jezusa jako ich Króla.                                     
Zaczyna od wyjaśnienia, że Jezus był prawnym następcą tronu Dawida poprzez fakt pochodzenia z jego rodu. Jest to natychmiast odnotowane w wersecie pierwszym, który mówi, że Jezus był "synem Dawida, syna Abrahama". Genealogia z Ewangelii Mateusza wymienia przodków Józefa męża Marii będącego w świetle prawa ojcem Jezusa.
Genealogia Mateusza zaczyna się od Abrahama. 
Ponadto dzieli on ją na trzy grupy po czternaście pokoleń. 
Podział ten wyznaczają ważne historyczne wydarzenia (Mt 1, 17)

Podział genealogii 

Trzy grupy w genealogii Mateusza obejmują okresy i osoby:
1.     Od Abrahama do rządów króla Dawida (Mt 1, 2-6)
2.     Od królestwa Dawida do niewoli babilońskiej (Mt 1, 6-11)
3.     Od uwolnienia z niewoli babilońskiej do czasów Chrystusa  (Mt 1, 12-16)

Rodowód Jezusa wg Ewangelii Łukasza

Zapis tego rodowodu znajdujemy w Łk 3, 23-38. Łukasz był lekarzem.
Pierwotnymi czytelnikami Łukasza byli greccy chrześcijanie. 
Mateusz kierował swą ewangelię do Żydów, Łukasz do Greków.
Genealogia stworzona przez Mateusza podkreślała prawo Jezusa do tronu króla Dawida. Ponieważ czytelnicy Łukasza byli mniej zainteresowani wypełnieniem się proroctw dotyczących Żydów, napisany przez niego rodowód skupiał się na boskim pochodzeniu Jezusa.
Różnice pomiędzy obiema genealogiami polegają głównie na tym, że; 
- Mateusz wymieniał przodków Józefa Józefa, 
- Łukasz przodków Marii.


                          Kobiety w rodowodzie Chrystusa

W genealogii Chrystusa Mateusz umieścił pięć kobiet. Jest to godne uwagi, ponieważ Żydzi nie mieli w zwyczaju wspominania o nich w rodowodach. Jeszcze bardziej znaczącym jest fakt, że kobiety te przez pewien okres czasu nie cieszyły się zbyt dobrą reputacją. 
Te pięć kobiet to: Tamar, Rahab, Rut, Batszeba oraz Maria.

Tamar:  Księga Rodzaju  38, 6-30

Tamar była synową Judy. Po śmierci męża jako bezdzietna wdowa została poślubiona swemu szwagrowi. Poprzez to małżeństwo jej potomkowie mieli podtrzymywać imię i dziedzictwo zmarłego.
Tego rodzaju związki małżeńskie znajdują swe uzasadnienie Pwt 25, 5-6 .
Niestety szwagier Tamar nie zechciał mieć z nią stosunków fizycznych, za co Bóg ukarał go śmiercią. Po tym wydarzeniu Juda nie chciał jej dać za żonę żadnemu ze swych pozostałych synów. W tej sytuacji Tamar ucharakteryzowała się na prostytutkę i podstępnie uwiodła Judę.
Przez zbliżenie z nim stała się matką Faresa.

Rahab: Księga Jozuego 2, 1-24

Rachab była prostytutką żyjącą w Jerychu, która przyjęła u siebie dwóch zwiadowców, wysłanych przez Jozuego na spenetrowanie obronności Jerycha. Gdy ich pilnie poszukiwano, ona dała im schronienie. W nagrodę za to razem z rodziną została ocalona w czasie rzezi, jaka nastąpiła po zdobyciu miasta przez Izraelitów. Wg tradycji żydowskiej, miała potem poślubić Salmona, księcia z pokolenia Judy, i tak stała się matką Booza.  W Liście do Hebrajczyków ukazano ją jako przykład usprawiedliwienia przez wiarę (Hbr 11, 31) Natomiast w Liście św. Jakuba ma potwierdzać zasadę, że - wiara bez uczynków   jest bezowocna - (Jk 2, 20-26) .

Rut: Księga Rut 1,1; 4,22

Rut pochodziła z ziemi Moab. Elimelek z żoną Noemi i dwoma synami wyemigrował w czasie głodu z Betlejem. Na obczyźnie on i synowie zmarli. Została Noemi i dwie synowe. Gdy Noemi zdecydowała się powrócić do Betlejem, Rut, jedna z jej synowych, mimo swego moabickiego pochodzenia, opuściła swój kraj, by towarzyszyć swej teściowej. Korzystając z prawa lewiratu i opatrznościowych okoliczności, Rut poślubiła potem Booza, dalekiego krewnego swego pierwszego męża, a następnie stała się matką Obeda i babką Dawida.

Batszeba: II Księga Samuela 11, 1-27

Batszeba była żoną Uriasza Hetyty, jednego z dowódców w armii Dawida. 
Dawid popełnił z nią cudzołóstwo. Kiedy odkrył, że kobieta jest w ciąży, usiłować to ukryć. Aby przeprowadzić swój plan namówił Uriasza na opuszczenie obozu jego wojsk i odwiedzenie żony. Miał nadzieję, że Uriasz będzie obcował fizycznie z żoną. Ten jednak nie zamierzał tego robić póki jego wojska walczyły z wrogiem.
W powstałej sytuacji Dawid wysłał Uriasza znów na wojnę. Dał też rozkaz innemu z dowódców, by pozostawiono Uriasza samego, gdy walka stanie się najbardziej zaciekła. Po tym jak w ten sposób Uriasz zginął, Dawid wziął Batszebę za żonę. 
Bóg ukarał ich za to śmiercią ich pierwszego dziecka.             
Później Batszeba urodziła Salomona.

Maria: Mt 1, 18-25  i  Łk 1, 16-56

Maria była matką Jezusa i żoną Józefa. Za sprawą Ducha Świętego stała się brzemienna. Józef nie chcąc Jej narazić na zniesławienie zamierzał oddalić Ją potajemnie. Jednak anioł  Pański ukazał mu się we śnie i powiedział co naprawdę zaszło. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak jak mu polecił anioł Pański ; 
wziął swoją Małżonkę do siebie. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz